Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Nedir, Kimler Katılabilir?

Halk eğitim merkezlerinde görev alan ya da ilk defa görevlendirilecek olan (kadrolu ya da geçici) fark etmeksizin, herkesin katılması gereken zorunlu eğitimlerden biride usta öğretici oryantasyon kurs programı olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 Yılında, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile uygulanmaya başlanmıştır. (1)

Usta öğretici oryantasyon eğitimi

Eğitim süresi 30 saat olarak planlanmıştır. Günlük 6 saati geçmeyecek şekilde 5 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Eğitime katılanlara, katılım belgesi verilmektedir. Genel bir eğitim olması nedeniyle, görevinizde size herhangi bir kredi puanı kazandırmaz.

Kimler Katılabilir?

Programa giriş koşullarına baktığımızda; Halk eğitim merkezlerinde, uzman ya da ücretli öğretmen olarak görev yapan ya da yapacak olanlara yönelik olduğunu ve 18 yaş üzeri bireylere yönelik olduğunu belirtmeliyim.

Kursun Amacı Nedir?

Özellikle ilk defa eğitim öğretim görevine başlayacak arkadaşlarımız için mükemmel bir fırsat diyebiliriz. Görev yapacak arkadaşlarımızın bir bölümü hali hazırda yaygın ya da örgün eğitimde görev yapan örğetmenler olabileceği gibi eğitmen olmayan insanlarda yer alabilir.

Yaygın eğitim modelinin uygulanışı, mevzuatı, işleyişi, ölçüm ve değerlendirme yanı sıra eğitmenin kendini daha verimli hale getirmesine yönelik detaylar ele alınmaktadır. (2)

Eğitim İçeriği Nedir?

Paylaşmayı en çok sevdiğim yerlerden birine geldik. 30 Saat sürecek, çok ama çok değerli bir zaman dilimi olan eğitimlerde hangi konular ele alınacak? Şimdi onlara bakmak istiyorum.

 • Eğitim ve Öğretimde Temel Kavramlar: Eğitimin ilk 2 saatlik dilimi eğitim, öğretim, öğrenme, bilim, teknik ve yöntemlerin yer alacağı stratejiilerin paylaşılması ile başlanmaktadır.
 • Öğreticinin Rolü, Alanlar ve Beden Dilinin Kullanılması: Sonraki 3 saatlik eğitim periyodunda ise yine çok değerli bilgiler sizi bekliyor. İyi bir öğretici olabilmek için bilmeniz gerekenler, öğreticilikte başarının püf noktaları yanı sıra kursiyelerin derse katılım ve devamlılığını sağlayacak bilgileri göreceksiniz. Ve tabii ki beden dilinin eğitim esnasında verimli kullanılması da anlatılacak konular arasında yer alıyor.
 • Yaygın Eğitim: Örgün ve yaygın eğitim arasındaki farklar, amaç ve işlevleri yanı sıra yaygın eğitim programları (alanlar) hakkında 3 saatlik keyifli bir eğitime hazır mısınız?
 • Yetişkin Eğitimi: Yaygın eğitim, hayat boyu öğrenme kapsamında yer alması nedeniyle; çoğunlukla yetişkin eğitimi olarak da tabir edilmektedir. Daha fazla bilgi ve tecrübe gerektiren bu ortamda, öğretici daha hazırlıklı ve donanımlı olması için birçok konu ele alınmaktadır.
 • Yetişkin Eğitimde Uygun Program, İçerik ve Materyallerin Kullanımı: Kursiyerlerin başarılı olması %50 kişinin kendisi %50’lik kısmı ise öğreticinin uygun programları belirlemesi, en anlaşılır içeriklerin oluşturuması ve kullanımı ile mümkündür. Eğitimin bu bölümünde, kullanabileceğiniz tüm fırsatları tanıyacaksınız.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Görevimiz sadece anlatmak değil! Aynı zamanda kursiyerlerin öğrenme durumlarını ölçme, değerlendirme ve paunlama yapmamız da gerekir. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler yine 3 saat sürecek derste anlatılmaktadır.
 • Mevzuat ve Sistem Uygulamaları: Halk eğitim merkezi öğretmenleri (öğretmen, uzman, usta öğretici vs.) kurumun en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Ders öncesi ya da esnasında, kursiyerlerden birçok soru gelebilir. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliği ve mevzuatı ile ilgili detaylı bilgilere sahip olacaksınız. Aynı zamanda e-Yaygın sisteminin kursiyer ve usta örğetici yönünden etkin kullanımı yine bu ders diliminde öğretilecektir.
 • Usta Öğreticinin Tanımı, Görevi ve Sorumlulukları: Konu yine bize geldi. Görev yapacağımız kurumda, görevimizin tanımı, sorumluluklarımız ve kurs planı hazırlamak gibi mutlaka bilmemiz gereken hususları bu derste göreceksiniz. Modüler sistemler, kurs planı hazırlama, zümre toplantıları, ders defterlerinin usulüne uygun kullanımı, modül sınavlarının yapılışı ve uyulması gereken kuralların yer aldığı bu derste de baya bir bilgi birikimi sahibi olacaksınız.
 • Kurumsal İletişim, Temsilci ve Protokol Kuralları: Bu tür bir görevde yer aldığınızda devlet memuru olduğunuzu unutmamalısınız. Devlet memuru açısından temsil görevi, üst makamlar ile iletişim yanı sıra diğer öğretim görevlileri ve kurum çalışanları ile iletişim kurallarının yer aldığı bilgilendirme ile devam edecektir.
 • Görevin Gerektirdiği Mevzuat: Usta öğretici oryantasyon kurs programının son ders diliminde ise 657 sayılı Devlet memurları kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu, 6331 sayılı iş güvenliği kanunu yanı sıra ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin tanımı yapılarak son bulmaktadır. (3,4,5)

Eğitimciler Kimlerden Oluşuyor?

Eğitimcilerin eğitimi olarak da kabul edilen bu kurslarda eğitimi kim verecek diye merak ediyor olabilirsiniz. Eğitimcilerin niteliği hususuna baktığımızda ise 4 farklı seçeneğin olduğu görülüyor. Usta öğretici oryantasyon kursunda eğitim verebileceklerin niteliğini liste halinde görelim.

 1. İlk öncelik akademisyen ve hizmetiçi eğitim veren uzmanlara ayrıldığını görüyoruz.
 2. Birinci seçenekte belirtilen vasıflarda uzman olmaması halinde ise “Usta öğretici oryantasyon programı eğitici eğitimi” kursunu başarıyla tamamlayanlar olabilir.
 3. Bir diğer seçenek ise halk eğitimi merkezi müdürü ve müdür yardımcılarıdır.
 4. Son olarak ise halk eğitim merkezinde en az 3 yıldır öğretmenlik yapanlara fırsat verilmektedir.

Açılmış olan ya da açılması planlanan usta öğretici oryantasyon kurs programını e-Yaygın sistemi üzerinden görebiilir ya da görev yapmayı düşündüğünüz kurs yönetimi ile görüşebilirsiniz.

REFERANSLAR

 1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. (2019). Öğretmenlik ve öğretim alanı, usta öğretici oryantasyon kurs programı. Erişim adresi: https://e-yaygin.meb.gov.tr/download.ashx?fileID=3813
 2. URAL, O., & AKBAŞ, V. HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE EĞİTİCİ PERSONEL ADAYLARININ SEÇİM SÜRECİ.
 3. Kanunu, D. M. (1965). 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Resmi Gazete, (12056).
 4. Yetiştirme, Ö., & Müdürlüğü, E. G. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Electronic Journal.[Online]: http://oyegm. meb. gov. tr/yet/index. htm. adresinden15.
 5. Alpagut, G. (2014). 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GENEL ESASLARI. Journal of Istanbul University Law Faculty72(2), 31-45.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir